Härön 1:9 Dalen fakta

Bilder

Härön 1:9

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Dalen 225
Fastighetsbeteckning: Härön 1:9
Byggnadsår: ?
Byggnadstyp: Dubbelhus; var torp under Herrön 1:6

Husets historia
Ladugård och uthus finns
Enligt Hembygdsföreningens torpinventering (K 28:1 Herrön 1:6) var Ödalen ett torp under Herrön 1:6. Bostadshuset klassades som fritidshus av torpinventeringen

Huset såldes vidare 2001 till nuvarande ägare.

Övriga uppgifter om byggnaderna saknas

Kuriosa
Avskrift från Hembygdsföreningens torpinventering (K 28:1 Herrön 1:6)
”Vid laga skiftes genomförande 1843 stadgades att torparen skulle erhålla nödigt bränsle och mulbete till en ko.

Jonas var dräng i Tryckhålet (’vid Björholmen’?). Jonas fick torpet av Anna Olsson. Hedda Möller f Johansson (född 6/11 1885, död 1972) inflyttade 1911 från Krokarna. Hon ärvde huset efter Jonas. Hon flyttade 1930 till Västra Frölunda. Hon var skild sedan 1020. Hon hade tre barn: John Henry
(född 1906, död 1981 på Härön); Evert Oskar Manfred (född 1908, död..) och Lilly Fredrika
(född 1911).

Torpet stod öde några år. Omkring 1937 flyttade målaren….. ” ( här fattas nästa sida i texten) ”

Fastigheten är en av de äldre jordbruk som funnits på Härön. På kartor från 1843 och 1932 är det tydligt angivet vilken mark som brukats av Dalen.

Under 1980- och 1990-talet odlade ”Lill-Olle” Pettersson grönsaker på marken ute hos Olga & Arne. Dessa såldes sedan till häröborna genom att Lill-Olle tog upp beställningar och levererade vid dörren.

Källa: Berättargruppen Härön

”De första ägarna, Oskar och Fina, kom utifrån Hisingsviken och det friköptes av ’frua i Tryckhårt´.  Hon hade en trotjänare, ’Jonas i Tryckhårt’, som fick bo i huset. När han blev skröplig flyttade en hushållerska in, Hedda Möller, med löfte om att hon skulle få huset om hon skötte om trotjänaren tills han dog. Hedda var gift två gånger (första maken John Johansson dog i USA) och hade sonen Lennart.  Hon hade det tufft med pengar och satt i skuld hos Lachonius. När hon inte kunde betala sin skuld, så fordrade Lachonius sina pengar och Hedda fick gå ifrån huset. Huset stod sedan tomt ett antal år, ca 1925-1937.  Huset var till salu 1933 då ville Inez köpa men Mandus ville inte, han ”kunde ju inte se båten sin”. Huset fick istället vänta på ny ägare till 1937

Viktor & Magda Pettersson köpte huset 1937, de flyttade senare tillbaks till Sumpen. Magda kom från Bertas, det huset där parkeringen finns i Sumpen vid torget idag.  När de flyttade övertogs Dalen av systersonen till Magda; Arne Olsson gm Olga.”

 

Folket
Källa: Hembygdsföreningens torpinventering (K 28:1 Herrön 1:6)

Torparen Elias Forsman, född 2/6 1791, död 29/3 1866
hustrun Kristina Andreasdotter, född 1785, död 8/6 1862

Torparen Rutger Jakobsson, född 1804 i Stala, död 11/1 1881
hustrun I: Annika Olsdotter, född 14/1 1812, död 13/8 1870
son: Andreas Rutgersson född 28/11 1836; utflyttad 1870
hustrun II: Inger Maria Larsdotter, född 20/5 1846, gifta 1872