Härön 1:89 Fakta

Bilder

Dorisbyggaren Gunnar Karlsson

Härön Jyddewarn 192

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Jyddewarn 192
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 89
Byggnadsår: ? 1800-tal
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
?

1990-tal Huset renoverats totalt  och friggebod byggts på tomten
2001 byggdes ny veranda ovanpå källaren där oljetanken förvarats.

Kuriosa
Huset hyrdes ut 1991 till Ronald Eskilsson med familj, som drev affären den sommaren.

Tidigare fanns en vedbod + en smedja (?) knutet till fastigheten.

Tidigare delades ägandet av sjöbod med grannfastigheten Härön 1: 24. I samband med bildandet av FHSF övertogs ägandet helt av Härön 1:24, vilken ligger på FHSFs mark S:1. Som ersättning fick fastigheten knyta till sig en annan sjöbod (som tidigare varit bunden till Härön 1:41)  på Rösseberget enligt beslut av FHSFs årsmöte några år senare. Även denna sjöbod ligger på FHSFs mark Härön S:1.

Folket

Första ägare: Magdalena & Niklas (Gunnars mormor & morfar)
Andre ägare: Josefina & Karl (Gunnars föräldrar- Josefina var syster till Martin Niklasson; Gunnar hade en syster som hette Aster)
Tredje ägare: Gunnar & Karin Karlsson
Fjärde ägare: Anders Karlsson
Från 1992 är huset fritidshus