Härön 1:88 Fakta

Bilder    Dokument

Härön Berget 266

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Berget 266
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 88
Byggnadsår: Slutet på 1800-talet
Byggnadstyp: Enkelhus, vedbod finns bakom huset

Husets historia
1959-60 renoverades huset. Det lades nytt tak och övervåningen inreddes. Huset kläddes med sidenplattor (eternit) och nya fönster sattes in. Det var Charles & Osvald som renoverade huset.

På 1980-talet sattes mulltoa in. Inget permanent vatten finns då indraget- endast sommarvatten från myr.

2000-talets början togs plattorna bort och ersattes med träpanel, huset vitmålades.

2016 Vedboden byggts om

Kuriosa

 

Folket

Första ägare: Ludvig & Magdalena Olsson
Ludvig och Lena hade barnen: Magda (gm Algot Olofsson),
Kristin - ogift- bodde i huset till sin död;
Lydia, gift i Göteborg - fick 7 barn;
Olof gm Ingrid Nilsson fr Sumpen;
Charles & Osvald - som var tvillingar och bodde i huset hela sina liv - bägge var ogifta.

Andre ägare: Charles & Osvald Ludvigsson, Kristin Olsson

Tredje ägare: Ingegerd Gustafsson (barnbarn till Lydia)