Härön 1:87 Fakta

Bilder    Dokument

Härön Berget 270

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Berget 270
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 87
Byggnadsår: 1903
Byggnadstyp: Enkelhus 2 rok

Husets historia
1903 byggdes huset av "morfarn" lotsen Olof Bergström
1947 Stenfoten kapades på hörnet när vägen drogs fram

Oljeeldning.

2000 blev huset tillbyggt i vinkel vid södra delen av huset, gamla verandan revs och blev återuppförd något större, fönster byttes. Trädäck och ny trappa

vid trädgården.

Kuriosa
Platsen huset står på kallas också för ”Flantås”. Svängen på vägen som byggdes kallas för ”Julia-svängen”

Huset byggdes av "morfarn" lotsen Olof Berndtsson när de flyttade från Grönskären pga att lotsplatsen lades ner. Under tiden när huset byggdes bodde familjen i ”Magdelens hus” vilket låg mitt där vägen nu går fram. Magdelens hus var långt och lågt och var borta redan när vägen drogs fram och revs troligen på 1920-talet.

Osvald Bergström hade en bod/ ett skjul som delvis stod på grannen Willies tomt; Skjulet var kommet från Altarholmen på Grönskären och det hade  flyttats ”iland” när lotsplatsen lades ner. Innan vägen byggdes stod den med låga sidan mot doktorinnans staket. Boden var ett sk "sneskul".

Vid huset fanns päron- och körsbärsträd  liksom  "smällebär"-träd.

Folket

Första ägare: Olof & Josefina Berndtsson kom till Berget från Grönskären 1903. Hade barnen Albertina, Bernhardina, Emerentia, Alfrida, Charles och Osvald

Andre ägare: Sonen Osvald Bergström gm Julia Barn: Dtr Sigbritt (kallades för Britta)