Härön 1:86 Fakta

Bilder    

Härön Hunnepallen 170

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunnepallen 170
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 86
Byggnadsår: 1934
Byggnadstyp: Affärshus, senare ombyggt i flera omgångar

Husets historia
1934 byggdes huset som affär, vilken drevs av Blenda Andersson fram till 1944. Huset var en del av fastigheten Härön 1:48 fram till vägen skulle dras fram och avstyckning gjordes. Huset byggdes av plank och var målat ljusblått. Torrdass fanns bakom huset.

1944 såldes huset och byggdes om av nye ägaren som också isolerade det. Vid senare ombyggnad ändrades övervåningen och fick ett brutet tak. Mulltoa installerades i verandan.

Slutet av 1990-talet och början av 2000 renoverades huset genomgående efter ett par ägarbyten. Ny panel, fönsterbyten, ny braskamin, rumsindelning förändrades så att badrum byggdes i bakre delen av huset. Verandan gjordes "vanlig" igen och nya fönster sattes in, nytt balkongräcke

Vedboden byggdes om till ”lillstuga”, ny mindre altan byggdes.

2001 byggdes ny gulmålad sjöbod med ny placering anvisad av FHSF

2015-16 ny stor renovering av huset, med öppnare planlösning, ny ytterklädsel, ny veranda byggdes längs norrgaveln med balkong ovanpå. Lillstugan revs och ersattes av ny gäststuga,

2017 ny ”mur” byggts på husgrunden. Sjöboden ommålad från gul till röd. Nytt staket med horisontella ribbor uppsatt.

Kuriosa
Till fastigheten Härön 1:86 hörde en sjöbod, som var hopbyggd med smedjan på 1:48, hade gemensam mellanvägg. Det fanns även en personlig överenskommelse mellan Härön 1:48 och Härön 1:86 om att dåvarande ägaren till Härön 1:86 fick nyttja mark för stig ner till sjöboden. Efter ägarbyte på Härön 1:48 uppkom en dispyt om tomtgränser och den äldre sjöboden revs 2000. Stigen flyttades norröver och Härön 1:86 fick tillstånd att bygga en ny sjöbod på en obebyggd sjöbodtomt norr om Härön 1:48, vilken var klar 2001.

Folket