Härön 1:85 Fakta

Bilder    

Härön Hunneviken 155

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunneviken 155
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 85
Byggnadsår: ?
Byggnadstyp: Enkelhus med tillbyggnad i vinkel

Husets historia
? Oklart när huset byggdes.

Tillbyggnad i vinkel gjordes i samband med att paret Clase bosatte sig permanent i huset slutet på 1970-början av 1980-talet. Balkong mot sundet. Gul aluminiumpanel sattes upp på södergaveln. Huset gulmålat.

2004 renoverades huset med bla nytt golv och ny köksinredning
2016 byttes delar av köket ut.

Gulmålad ved-/sjöbod tillhör huset

Kuriosa
Huset kallas för ”Väjen”

Folket

Första ägare: Magdalena och Petter Jonsson
Magdalena var syster till Samuel på Viks Ödegärde och "Mandus" far Martin .
Brorsonen Amandus Martinsson blev uppväxt hos Petter & Magdalena.
Mandus fru Inez bodde där också 1993-34 till huset Härön 1:51 mitt över vägen var nybyggt.
Deras dotter Ulla (g Axelsson) är född i huset.

Andra ägare: Hanna & Östen Netterblad
Hanna och Östen hyrde hos Axel i Klämma på 30-talet. Köpte huset omkring 1940. Hanna och Östen kom från Abrahamsberg, Stockholm.

Tredje ägare: Bo & Britta Clase
Hanna Nettelblad var moster till Britta. Britta var adoptivbarn hos Hannas syster Josefin.