Härön 1:80 fakta

Bilder

Härön Rösseberget 118

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Rösseberget 118
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 80
Byggnadsår: ca 1960-1965
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia
?
Uppgifter saknas om huset

Kuriosa

Folket