Härön 1:79 fakta

Bilder    Dokument

Dorisbyggaren "Hilmer i Änga"

Härön Ängen 420

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Ängen 420
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 79 Tidigare Härön 1:8
Byggnadsår:?
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia

1947 Fastigheten Härön 1:8 inköptes av lantbrukare John Edvin Daniel Mattsson, handlare Sten Ragnar Hilding Hellgesson, droskägare Klas Gerard Olsson och avdelningschef Göran Helge Ivar Hellgesson. Säljare var August Hilmer Olsson och hans hustru Selma. Pris totalt 7 500 kr.

Se dokument

1965 Göran Hellgesson köper hela fastigheten av övriga delägare. Se dokument
1968 Fastighetsbeteckningen ändrades till Härön 1:79 i samband med lantmäteriförrättning.

Se dokument

 

Kuriosa

1880 Lärobok i Naturlära. Text på pärm och försata sidan. Se dokument
1924 Inköp av div. fröer från Gbg Trädg. För. Se dokument

 

Folket