Härön 1:76 fakta

Bilder

Härön Dalen 227

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Dalen 227
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 76
Byggnadsår: 1960?
Byggnadstyp: Enplans sommarstuga

Husets historia
?

Uppgifter saknas om huset
2017 är huset ommålat till vitt, vilket har gjorts av nuvarande ägare 2017