Härön 1:70 fakta

Bilder

Härön Rösseberget 123

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Rösseberget 123
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 70
Byggnadsår: ca 1890
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
?
Huset har under perioden 1991-94, invändigt renoverats samt försetts med bla nytt kök toalett och dusch. Övervåningen har isolerats och inretts med 2 sovrum. Fastigheten har försetts med djupborrad brunn, reningsanläggning och sluten tank för WC/avlopp. Fastigheten har tidigare försetts med elvärme.

Sjöbod. Altan utmed sjöboden uppförd. Avloppstank under sjöboden.

Kuriosa

Folket

Första ägare : Herman och Lotta Kristiansson (Hermans far Petter, mor ”Olna”)

Barnen:
Henrik Hermansson (som bodde kvar i huset tills han flyttade till sjukhemmet)
John Hermansson (g m Lotten från Björholmen), byggt Härön 1: 96
Osvald Hermansson (g m Elin – dotter till Karl i Hamna), bott på Stavsundsholmen 1:19
Helga (gm Anders Hoglund, bosatt i Göteborg – sonen Stig bodde en period i huset efter att Henrik lämnat)

Andra ägare: Dödsbo