Härön 1:68 fakta

Bilder

Härön Dalen 221

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Dalen 221
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 68
Byggnadsår: ca 1960
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia
?
2001 Ny lillstuga uppförd

Huset målats om i vitt någon gång mellan 2001 och 2009