Härön 1:67 fakta

Bilder

Härön Klämman 294

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Klämman 294
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 67
Byggnadsår: 1960-tal
Byggnadstyp: Sommarstuga / Fritidshus

Husets historia
?

Ombyggnad skett någon gång mellan 2001 och 2016
Uppgifter saknas om huset