Härön 1:65 Fakta

Bilder

Härön Rösseberget 110 & 112

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Rösseberget 110 & 112
Fastighetsbeteckning: Härön 1:65
Byggnadsår: ca 1960
Byggnadstyp: sommarhus

Husets historia
Sommarstugorna som finns i en gruppering har byggts i början av 1960-talet under flera år

Väsentliga uppgifter om fastigheten saknas