Härön 1:64 fakta

Bilder

Härön Tryckhålet 203

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Tryckhålet 203
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 64
Byggnadsår: 1890-talet
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
? Den tidiga historien om huset är dåligt känd, uppgifter saknas

1971 Modernisering av kök, el-uppvärmning
1978 Brunnsborrning (saltvatten tyvärr), men indragning av detta
1983 Förbättring av övervåningen med takkupa inåt gården och nya små fönster mot havet
1983 Brygga utmed strandstigen, 3-kammarbrunn och toilettrum
1987 Rum under balkongen 1987.

Byggmaterial hittades på Orskär

Kuriosa
Olle & Augustas barn:
Algot Olofsson i Klämma gm Magda;
Olof gm Jenny fr Skärhamn;
Wilhelm gm Ester.
Olle var känd för att han hade seglat längst av männen på Härön. Han hade seglat över "linjen"
(= ekvatorn) fyra ggr (enl Erik Lachonius, berättat av Harry i Klämma)

Folket
Första ägare: Olle & Augusta                          ??
Andre ägare: Selma & Pelle Ahrdenberg       1943-1971
Tredje ägare: Erik & Gunnel Thureborn         1971-1982
Fjärde ägare:  barnen till Erik & Gunnel T     1982-fortf