Härön 1:63 fakta

Bilder

Härön 1:63 ”Daleviken”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Dalen 223
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 63
Byggnadsår: 1960-talet
Byggnadstyp: Sommarhus

Husets historia
? Det finns ytterst få uppgifter om huset

2001-2002 gjordes en större ombyggnad av huset, då det fått nya ägare
Huset har sedan dess bytt ägare ett flertal gånger.

En väg har anlagts ut till huset i samband med att VA-dragits fram till fastigheten

Bastu och ”lillstuga” finns

Kuriosa

Folket