Härön 1:62 Fakta

Härön 1:62

Bilder     

Härön 1:62

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Pallarne 135
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 62
Byggnadsår: 1937?
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
1937 (?) vreds huset 90⁰ Huset stod ursprungligen med gaveln mot sundet. Vreds innan vägen byggdes 1947  - ligger nu parallellt med vägen/sundet.

1970-talet renoverades huset av ny ägare
1980--talet ville ägaren bygga en balkong och det blev en strid med byggnadsnämnden. Efter mycket pappersväxlande fick man bygglov till balkongen
Kuriosa
Stor dispyt mellan säljaren och ny ägare på 1990-talet ang vattenrättighet. Den nye ägaren hävdade att det fanns vattenrätt och att säljaren ”lurat honom”.  Tingsrätten beslutade att fastigheten ej har egen vattenrätt, utan vattenrätten tillhör FHSF

Huset förändrats vid efterföljande ägarskiften till nuvarande skick.

Vedbod och sjöbod med brygga tillhör huset.

Folket
Martin och Serafia Sundberg var första ägare till huset. Martin var född i det gamla huset som fanns på samma plats. De fick sönerna Sven, Osvald och Karl-Johan.