Härön 1:61 fakta

Bilder

Härön

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Kallevik 500
Fastighetsbeteckning: Härön 1:61
Byggnadsår: 1952
Byggnadstyp: Sommarstuga enplans

Husets historia
1960-tal installerades telefon
1960-tal (i början av 60-talet) gjordes tillbyggnad med veranda
1963-64 byggdes bastu och basturum
1970-tal installerades el (i början av 70-talet)
1995 installerades vattentoalett
1996 påbörjades påbyggnad med ca 35 m2; vedeldad bastudel byggd i norra delen av huset
1997 Hydropress

Kuriosa
Kallvattenskälla finns på tomten för dricksvatten.
Bruksvatten finns genom självtryck från hällkar uppe i bergen

Lillstuga finns på tomten, som byggdes innan boningshuset.

Folket
Huset byggdes av Erik och Clary Hallgren. Erik & Clary bodde i lillstugan när "stora" huset byggdes.
De hade en grind vid tomtgränsen, där det stod: ”Här bor Erik & Clary, VÄLKOMMEN”. Grinden var uppsatt för att utestänga boskapen, inte människor som ville besöka Kallevik. Erik & Clary hade odlingar av grönsaker längs med bergssidan i dalgången.

1983-1986 ägdes huset av Lars Hallgren och Åsa Vilkans, from 1986 av Åsa Vilkans ensam. Åsa är dotter till Erik och Clary. Åsa var åretruntboende i Kallevik under åren 1991-2012. Hon gick ”väglöst” fram till samhället året om, för att hämta post och tidning. När hon handlat bar hon sina varor i ryggsäck. Åsa använde nuvarande posthuset som ”mellanlagring” av varor, om hon inte orkade få med allt vid samma tillfälle. Efter att Åsa blivit sjuk hyrde hon två vintrar i skolhuset, för att slippa den långa dagliga promenaden i mörker och kyla. Åsa flyttade sedan till Skärhamn.