Härön 1:58 Fakta

Bilder    

Härön 1:58

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Tryckhålet 205
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 58
Byggnadsår: 1860-70 ca
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
1930 ca Indragning av el
1938  installerades ”Kabel”
1950 Värmeledningspanna i köket, med värme till de 2 rummen och köket.
1984 Ombyggnad av köksskåp, insättning av kyl- och frysskåp, omdragning av alla elledningar i huvudbyggnaden och de två förrådsbyggnaderna, utbyggnad av veranda mot sundet
1990 Ombyggnad av de båda förråden
1993 Borrning efter vatten och indragning av vatten till tvättrum, duschrum + avloppsledning till sluten uppsamlingstank

Två uthus finns. Det närmast bostadshuset är renoverat och innehåller toalett/tvättrum. Det bortre (söderut) fungerar som förråd.

Kuriosa

 

Folket