Härön 1:57 Fakta

Bilder

Härön Klämma 296

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Klämma 296
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 57
Byggnadsår: 1940
Byggnadstyp: Sommarhus

Husets historia
1940 byggdes huset av Abel Larsson, Sumpen. Trappan upp gjordes av Abel Larsson och Erik Andersson (i Änga) gjorde ledstången, när han jobbade som smed på varvet på Stavsundsholmen. Stenarna till muren har burits upp av Algot Olofsson, och Abel uppförde den.
Har egen brunn.
1961 installerades elektricitet och pump till vattenkran drogs fram till köksdörren.

Tomtytan4.432 m2, Boyta 60 m2.
Taxeringsvärde 1976: 55.000:- varav huset 30.000:- och tomten 25.000:-

Förrådet har byggts av senare ägare

Kuriosa
Huset döptes till Kulla av familjen Bratt som lät bygga huset.  Erik Bratt, sonen , skriver i sin bok ”upplevelser och minnesbilder från Härön” följande: ”Den ordinarie lantmätaren var inkallad, hans biträde godkände placeringen högst uppe på berget, vilket var fel, emedan nya hus inte fick ändra bergets siluett. Men gjort är gjort. Huset ligger fint kvar där än, men är tyvärr inte längre i vår ägo”

Folket
Familjen använde huset mycket sommartid. Fru Bratt tillbringade hela sommarloven där ihop med barn och barnbarn. Dr Bratt vistades i huset i juli månad var sommar och  många tog tillfället i akt att få hjälp med sin hälsa. Dr Bratt insåg att Häröborna levde under knappa omständigheter och tog inte betalt för konsultationerna.  Däremot var det många Häröbor som på olika sätt hjälpte till kring familjens hushåll. Allt ifrån att hålla ordning på båtarna, vårrusta och vinterförvara dem, till att leverera fisk till middagen. Eller att storstäda huset innan familjen kom och sedan löpande hjälpa till med matlagning, tvätt och städning.

Sonen Erik fick tidigt intresse för fotografering, vilket innebär att han främst på 1950-talet avporträtterat en rad av befolkningen på Härön. Erik Bratt  var flygplanskonstruktör och svärsonen pilot, vilket innebar att de emellanåt kom och landade med sjöflygplan i sundet , eller i Härö bog.