Härön 1:56 Fakta

Bilder     Dokument

Härön Tryckhålet 195

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Tryckhålet 195
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 56
Byggnadsår: 1840-tal?
Byggnadstyp: Skepparhus

Husets historia
På 1840-talet fanns ett mindre enkelhus, som kom att bli den delen där köket fanns när man byggde ut huset till ett Skepparhus. Huset har byggts om i flera omgångar. I början av 1900-talet byggdes det om i samband med att familjen Alexis Lachonius ärvde Tryckhålet efter Anna Kristina Olsson 1902. Under några år bodde man då i Härön 1:50 ” Wedbergs”  som det då kallades (numera Teddegården)

Röda Magasinet uppfördes 1847 i syfte att lagra havre som skulle fraktas över till London. Havren köptes upp främst från bönderna på Orust och skeppades via Mollösund till Härön. Havren såldes för att ge mat åt hästarna som drog droskorna i London. Viss del av säden maldes till mjöl i den kvarn som fanns uppe på Kvarnberget, strax öster om Jyddewarn. Kvarnen monterades ner och kvarnstenarna fördes från ön. En gammal kvarnsten finns kvar i trädgården i fastigheten Härön 1:58.

Källarvind och uthus som innehållit fyrradigt utedass, tvättstuga bl.a.
Källarvinden nerriven och återuppbyggd med bibehållande av snarlik exteriör 2002.

Tidigare fanns en sk Drängstuga som revs 1947 i samband med att vägen skulle dras fram.
(Se Härön 1:60) . Badhuset var knutet till fastigheten liksom Affären. Avstyckades till egna fastigheter på  1990-talet till med beteckningen Härön 1:112 (Badhuset/ Vita Magasinet) resp Härön 1:113
(Affären / Röda Magasinet) .

Oljetank hörde tidigare till fastigheten, som avstyckats och sålts till Dyröns Oljor AB. Pumphus vid affären övergått till H1:113.

Kuriosa
Fastigheten (som idag är uppdelad på fastigheterna 1:56, 1:160, 1:112, 1:113) har en rik historia som börjar med kvinnan ”Johanna i Klämma” som hon senare kallades. Johannas lilla stuga stod ursprungligen på tomten och Johanna gick med på att flytta bort till Klämma, när Anna-Kristina & Torbernt Olsson hade stora planer för den verksamhet man ville bygga upp i Tryckhår´t. De flyttade in efter Johanna och startade med att bedriva handel med stora kuttrar, som fraktade last till främst England. Havremagasin, varmbadhus och ”pensionat” kom successivt att komplettera huvudbyggnaden/ boningshuset, förutom de ovan beskrivna uthusen.

Från havremagasinet (idag Härön 1.113) med byggår 1847, skeppades havren ut till England, för att ge mat åt hästarna som körde med droskor i London i mitten av 1800-talet. När det inte fanns ballast på hemfärden på kuttrarna, som användes, så krävde Anna-Kristina att det skulle ballastas med jord. Jorden kom att bli grunden för Engelska trädgården, som den kallas än idag. Jorden innehöll bland annat fröer från tusenskönor (eng. ´daisys´), som fortfarande ses blomma i gräsmattan. En växt som inte förekom på Härön tidigare.

Fraktfarten på England tog ett abrupt slut när Torbernt avled endast 39 år gammal 1855, Anna-Kristina valde att ändra verksamheten och lät bygga Badhuset (idag Härön 1:112) som stod klart 1860. Badgäster kom för att bada varmbad i stora träbadkar. Dessa värmdes upp genom en sinnrik konstruktion av ”rör” bestående av urholkade trästammar, vari varmvattnet rann från eldstaden genom rören till badkaren.

Efterhand uppstod behov av att badgästerna skulle kunna övernatta och Anna-Kristina lät då bygga ”Trädgårdsbyggningen” ( idag Härön 1:60) åt sina gäster. Här kom en rad kända personer att hyra under årens lopp. Karl Nordström hyrde under 23 somrar och målade en rad konstverk, som idag återfinns på museum runtom i Sverige. Dr Olle Bratt hyrde från 1920-talet fram till det egna huset byggts på 1940-talet. Under 1900-talets andra hälft hyrde personer som konstnären Nils Zetterberg respektive Hubertus Lärn med sina familjer.

En 5-poängs uppsats har skrivits om bebyggelsen ”Tryckhålet på Härön” av Johanna Lundkvist år 2001. Denna finns publicerad med författarens godkännande ihop med övrigt material.

Folket
Johanna i Klämma
Torbernt & Anna-Kristina Olsson
Alexis & Alma Lachonius
Erik & Sally Lachonius