Härön 1:53 Fakta

Bilder

Härön Myra 242

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Myra 242
Fastighetsbeteckning: Härön 1:53
Byggnadsår: 1960-tal
Byggnadstyp: Sommarstuga enplans, två hus finns på fastigheten

Husets historia
1960-tal byggdes husen

2016 byggdes ny Friggebod på tomten

Kuriosa
Två hus som bebotts av två generationer; tredje generationen bor i Friggeboden