Härön 1:50 Fakta

Bilder     Wedbergs hus     Sockerbagare Forsberg

Gunvor Wendel Pettersson

Härön 1:50

Faktaruta
Belägenhetsadress: Härön Berget 261
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 50 ( tidigare även Härön 1:26)
Byggnadsår: 1864-66
Byggnadstyp: Skärgårdshus

Husets historia
Huset hade inte samma fason då som det har nu” enligt uppgift i Johan Petterssons bok
´Bohuslän förr´. Oklart när huset förändrades. Huset är idag kvar i det skick det förändrades till.
Även en rad föremål från gamla tider finns bevarade i huset.

Dass "på gården" åt nordväst, numera inredd med WC

Sjöbod på egen tomt med egen badvik och  brygga
Tomten har utökats i samband med markköp, efter att Magdalenas hus rivits

Uppgifter saknas i övrigt

Kuriosa
I huset har man tidigare bedrivit bageri och karamellfabrik

Folket
När huset var nybyggt drev den tidigare bodbetjänten Wedberg bageri i huset, med 7-8 anställda.
Det förekommer många berättelser om Wedberg, om hans förhållande till sprit och hur mycket han drack. Enligt Erik Lachonius omkom Wedberg vid en brand – och det påstås att ”hans andedräkt brann eftersom han drack så mycket". En annan version säger att "”det stod en blå låga ur munnen på honom”.

Nästa person som drev verksamhet blev Forsberg som startade karamellfabrik i huset.  Forsberg flyttade senare till Göteborg och drev där Forsbergs konfektyrer på Karl Johansgatan. Forsbergs konfektyrer var berömda för en sorts nötchoklad som kallades för  "mexikanare" och kostade 35 öre 1951. När en guidning ägde rum på Härön, blev en av deltagarna mycket överraskad över denna information. ” Det är ju min morfar! Och jag som vetat att han började tillverka karameller ute i skärgården, men aldrig vetat var…!” Personen ifråga gavs tillfälle efter guidningen att träffa Erik Lachonius för att få veta mer detaljer om huset

Familjen Lachonius bodde i huset under några år. Sönerna Torsten och Erik Lachonius föddes där. Efter att om-och tillbyggnad av boningshuset i Tryckhålet var klar, flyttade familjen Lachonius tillbaks till Tryckhålet.

1928 övertogs huset av änkan Gunborg Pettersson. För att hedra minnet av sin bortgångne make kallade hon huset för ”Teddegården”, då häradshövding Fredrik Pettersson kallades för ”Tedde” inom familjen. Konstnärinnan Gunborg Wendel Pettersson har målat ett antal tavlor med motiv från huset och dess omgivning på Härön och i Kyrkesund. Gunborg, som inom familjen kallades för ”Nono” hade sin egen arbetsstudio/ ateljé på andra våningen.  Se kapitlet ” Några motiv av en anspråkslös konstnärinna” i Johan Petterssons bok ”Bohuslän förr”; där mer fakta om Gunborg finns beskrivet.