Härön 1:49 Fakta

Bilder

Härön Rösseberget 130

Faktaruta
Belägenhetsadress: Härön Rösseberget 130
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 49
Byggnadsår: 1934-36
Byggnadstyp: Enkelhus med förhöjt väggliv

Husets historia
Timmerhus. Byggt av Erland och Emil Engblom. Harald Henriksson köpte tomten den 17 mars 1934 för 290 kr. Villkor vid köpet var att byggnation skulle vara genomförd före utgången av 1936.
Vatten: Djupborrad brunn 37 m, har funnits troligtvis sedan 60-talet. Ursprungliga tappställen har funnits i källare och kök.
Avlopp: Det ursprungliga avloppet endast för gråvatten har troligtvis anlagts samtidigt med indragning av vatten och bestod av en plastledning ner till sjön. En av kommunen godkänd avloppsanläggning byggdes 1986.
Ändringar exteriört: Ursprunglig byggnad har genom årens lopp förändrats ett flertal gånger.

  • Utbyggnad av toalettrum och entre i fasaden mot väster.
  • Utbyggnad av veranda och resning av takets mittparti mot öster.
  • Ny fasadklädsel och tilläggsisolering 1980-83.
  • Ny trappa med vilplan vid entre 1986.
  • Breddning av veranda mot öster 1992.

I fasaden mot väster i den södra delen finns i hus-stommen ett uttag för fönster. Det har dock inte kunnat klarläggas med föregående ägare till huset om det har funnits något fönster från begynnelsen. I byggnadens norra gavel har det från början funnits en ingång till källaren. Denna är numera igensatt.
Ändringar interiört: Före 1980 är interiöra ändringar okända. Mellan 1980 och 83 renoverades huset invändigt med undantag av källare. Källaren renoverades mellan 1985 och 1987. Köket byggdes om 1992 i samband med breddningen av verandan. Gavelrummet på andra våningen renoverades 1999.

Nedanför huset har byggts ett uthus för avloppstanken. Utedass fanns tidigare väster om huset.

Kuriosa
Strax efter andra världskriget hade familjen en ”fosterpojk” från Holland boende hos sig.
Han gick i skolan på Härön. Klasskamrater till honom har berättat att de trodde pojken hade något fel med halsen, för han sa alltid ”sche-ljuden” på ett så konstigt sätt. Efter ca 2 år flyttade pojken hem till Holland igen.

Pojken visste att han varit i den svenska skärgården, men hade ingen aning om var Härön fanns, eftersom han var så ung under tiden han bodde på ön.

När HIF startat sin hemsida kom pojken/ numera mannen, Cees,  att hitta Härön och kom på besök 2001-08-24 i hopp om att få träffa någon han kände. Han fick tillfälle att träffa två av sina gamla klasskamrater och även att komma in i huset och se hur det såg ut numera.