Härön 1:48 Fakta

Bilder Dokument

Härön Hunnepallen 171

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunnepallen 171
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 48
Byggnadsår: före 1878
Byggnadstyp: Enkelhus, som byggts till i vinkel och höjts en våning, med brutet sadeltak

Husets historia

Huset byggt av 3” dubbelspont stående plank
1925 –> framåt. Huset byggdes till, en våning lades på, med sadeltak, lägenhet med 2 rok inreddes
på andra våningen
Stor sjöbod byggdes där material och verktyg fanns för båtreparationer, smedja, tvättstuga fanns i uthuset. Stor brygga, med egen kran för att masta av båtar, tillhör Härön 1:48
Bruksvatten togs via en slang från en damm uppe i berget sommartid. Dricksvatten hämtades från brunnen norr om Härön 1:86 fram till 1982 då kommunen lade en vattenledning med tappställen.
Dricksvatten hämtades då i tappställe precis utanför huset
1934 byggdes affären upp på den tomt som senare kom att styckas av till fastigheten Härön 1:86
1934 1 februari installerades telefon i huset med nr ”10”, vilket var kopplat till telefonisten vid  telefonstation i Sumpen. Numret utökades senare med tre siffror när man ”automatiserade” och då fick alla på Härön de nya begynnelsesiffrorna  640 vilket innebar att huset nu hade ”640 10”, och ännu senare lades ytterligare en begynnelsesiffra till, en 6a och numret ändrades nu till ”66 40 10” .
1974 blev huset handikappanpassat, då trösklar togs bort, mulltoa sattes in istf utedasset och handikappramp byggdes för att komma ut med rullstol
1989 styckades den stora sjöboden av och skänktes som gåva till Evert Olsson, som också övertagit slipen. Knytning finns till fastigheten Härön 1:84
1995 byttes fönster på andra våningen
2001-02 revs huset och ett nytt hus byggdes upp, klart 2003

Kuriosa
Beboddes av en av änkorna som blev efterlämnade i den stora olyckan vid Måseskär 1878. Lotsen omkom 25 augusti 1878 då man gick från Grönskären mot Måseskär med en brännskadad kock för att få sjukvårdshjälp på Käringön. På väg dit försvann lotsbåten och alla ombord omkom.

Lidén som ägde huset i början av 1900-talet hade kontakter inom stål, och ordnade med två rejäla stålbalkar som blev stommen till den bro som byggdes över ravinen mellan Härön 1:48 och norröver till Härön 1:85 (”Majdelens vid Väjen”). Troligen skedde detta i samband med att den första vägen anlades ca 1923.

Arvid och Blenda byggde till huset och höjde taket. Blenda bodde i huset i drygt 75 år.

Arvid drev eget reparationsvarv och hade sin verksamhet i stora sjöboden med reparationer av båtar och maskiner, drev båtar, tog båtar på land på slipen mitt över sundet. Smedja fanns som användes till att färdigställa material som behövdes vid reparationerna. Anställda bodde periodvis i lägenheten på andra våningen. Jenny Jansson arbetade periodvis med att hjälpa till som kokerska åt de anställda.

Tillsammans med sin syster, Anna Jansson, drev Blenda under en period affär i huset (på verandan).  Nytt hus byggdes 1934 vilket användes av Blenda för att driva  affären fram till 1944 på västra delen av tomten (där nuvarande fastigheten Härön 1:86 ”Valfrids” ligger).

På 1940-talet kom Blenda att bli en av de två första kvinnorna som valdes in att arbeta politiskt (högerpartiet) inom Tjörn. Blenda ansvarade för arbetet inom Fattigvårdsstyrelsen och byggde upp hemtjänsten, samt var med och drev arbetet med att bygga nytt åldersdomshem i Kållekärr, Valåsen. ”Hemsamaritkontor” fanns i huset på Härön fram till 1970-talet. Blenda drev hela Tjörns hemsamaritverksamhet via telefon från Härön. När Blenda gick i pension övertog systerdottern Sigrid Johansson ansvaret. Först i början av 1980-talet anställdes hemvårdsassisstenter på Tjörn (motsvarar ungefär dagens biståndsbedömare).

På 1980-och 1990-talet ”tvingades” Blenda hyra ut till sommargäster för att klara av att betala den höga fastighetsskatten som infördes. Av Blendas pension på ca 60 tkr krävdes att hon skulle betala
12 tkr i fastighetsskatt. Under denna period började Blenda även att ta betalt av besökande båtar som ville lägga till över natten vid hennes brygga.

Blenda var en central person på Härön, som engagerade sig för Häröns bästa, och var under många år aktiv i styrelsen för Häröns kyrkliga sykrets. Man gjorde olika slags handarbeten, hade auktion på sommaren. Av pengarna som flöt in bekostades bland annat vägbelysningen på Härön, man byggde badplats i Stavsund, lekplats vid Myra och placerade ut soffor längs vägen. Man drev även frågan om att skolan inte skulle försäljas till en privat köpare, när Tjörns kommun ville sälja skolhuset 1960. Man fick då Klövedals församling att köpa in skolan för 10 tkr och att använda huset som församlingshem. Tack vare den namninsamlingen och insatsen finns skolan idag bevarad som enda gemensamma lokalen på ön

Folket
Första ägare: 1878; änkan efter lotsen Olof Berndtsson, som senare gifte om sig med Johan Petter
Andra ägare: Beata och Karl Lidén  (Lidéns vågar)
Tredje ägare: 1925 köptes huset av Blenda och Arvid Andersson. Arvid dog 1978, Blenda 2000.
Fjärde ägare: Nya ägare 2001 rev det ursprungliga huset och uppförde ett nytt på tomten