Härön 1:44 Fakta

Bilder

Härön Hunneviken 158 ”Linas”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunneviken 158
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 44 & 1:45
Byggnadsår: ca 1840?
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
Huset byggdes i Kolleröd på Tjörn och flyttades till Härön år ??
1919 friköptes tomten
1968 gjordes tillbyggnad av vinkeldel och vinden inreddes av Sven Sandersson
1983 drogs vatten in från en djupborrad egen brunn

Kuriosa
Sjöbod finns på egen friköpt tomt (1:45)

Folket
Huset har successivt övertagits inom släkten sedan 1919