Härön 1:40/97 Fakta

Bilder    Dokument

Dorisbyggaren "Wille" Jacobson

Härön Berget 268

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Berget 268
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 40 och Härön Härön 1:97 (sambeskattade)
Byggnadsår: Det gamla huset från 1850 (Härön 1:40)  , okänt byggår på Härön 1:97
Byggnadstyp: Framkammarstuga (Härön 1:40) och Förhöjt enkelhus ( Härön 1:97)

Husets historia
2001 revs det gamla huset (Härön 1:40)som var av timmer, frånsett plankvägg mot väster. Huset ersattes med ett nytt hus  med samma yttermått, byggt till farstu, installerat vatten, toa, dusch. Gjort en köksdel, sovloft samt storstuga.

2001 påbörjades  totalrenoveringen av ”nya huset” (Härön 1:97) genom att bygga ny veranda från köket mot Jakobs hus. Tagit bort gröna eternitplattor och klätt huset med trä, samt isolerat. Målats med gul färg. Fortsatt renovering invändigt. Uppgifter om detaljer saknas.

Kuriosa

Sjöbod och uthus saknas. Tidigare fanns en bod som stod på Willes mark. Innan vägen byggdes stod den med låga sidan mot doktorinnans staket. Boden var ett sk "sneskul". Skjulet var kommet från Altarholmen på Grönskären.

Troligen har någon av Jakobs barn byggt det nya huset (Härön 1:97), troligen Carl Jacobson (d ä) som enligt uppgift var den andra ägaren.

Folket

Den första person som är känd som bodde i Framkammarstugan ( det lilla gamla huset Härön 1:40)  var Jakob Nilsson. Han  härstammade från Selmas hus på Tomta. Jakob var gm Christina -och hade följande barn: Nils, Olle, Carl, Martin, Alfred, Bernard, Janne.

Andre ägare: Carl Jacobsson d.ä. var gm Augusta. De fick barnen Clarence ( flyttade till USA), Wilhelm (Wille) , Ingrid (flyttade från ön),  Signe , Karin Josefina (dog som 2-åring), Karl Albert (dog som 2-åring) och Carl J d.y. Sonen Carl J d.y. byggde hus på Holmen och flyttade dit , när han gifte sig med Elin. Wille  & Carl J d.y. drev varvet på Holmen tillsammans

Wille hade hand om flyglarmet på ön under kriget.

Syskonen Wille och systern Signe bodde i huset till sin död. När syskonen var döda ärvdes huset av syskonbarnen (Carl J dy:s tre barn) och syskonbarnbarnet (Ingrids barnbarn, sonen till dottern Ulla ) som efter en tid av samägande  sålde huset 1999, till den familj som  sedan renoverade 2001. Huset har sedan bytt ägare en gång till

.