Härön 1:39 Fakta

Bilder    Dokument

Härön Buhalla 140

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Buhalla 140
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 39
Byggnadsår: 1911
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia
1911 byggdes huset av Oskar Mathiasson. Årtalet 1911 är skrivet i cementen i källaren

1960 beklädnad med eternitplattor sattes upp; Kurt Engblom var med och satte upp dem
? år  Stora bakugnen revs vid okänt tillfälle

1996 -> 2001 Successivt har taket fixats till.  Behöll det gamla teglet som löpande kommer att bytas ut med nya pannor. Isolerat vinden och satt in nya fönster på övervåningen.
1999-2000 Inredning av vinden.
2000 Nybyggt trapphus, byggt om och isolerat trapphuset, med tillbyggnad på baksidan. Byggt ett litet badrum bakom trapphuset. När detta gjordes byttes norra fasaden till trä

Kuriosa

2000-01 Reglerat tomten (beslut 2001) som tidigare inte stämde överens med husets placering. Avstyckning av tomten gjordes på Lantmäteriet.

Uppsättningen av eternitplattorna var av mycket god kvalitet enligt senare snickare
Arbetet med renoveringen har huvudsakligen utförts av snickaren Janne Ekman
Endast norra gaveln har träklädsel, resten är huvudsakligen eternit och ska så få förbli enligt ägarna.

Folket

Huset byggdes av Oskar  & Klara Mattiasson (Oskar härstammade från grannhuset (Härön 1:37) och var bror till Adel som byggde sitt dubbelhus året efter ; Klara född i Myra – mjölnarens dotter – syster till Bernhard i Tryckhårt). Oskar & Klara hade sex barn, alla pojkar.

Oskar gifte om sig med Märta och fick två döttrar. En berättelse finns nedtecknad av dottern Ulla-Maj, om hur Oskar smakade på äggost första gången i sitt liv, vilket var ett starkt minne som han ofta pratade om. Se dokument

När Oskar flyttat med sin familj till Göteborg såldes huset till Martin och Armida Mattsson. Deras son  Harald Mathiasson övertog senare huset och hade det som sommarhus,  fram till 1996 då nuvarande ägare köpte det.