Härön 1:38 Fakta

Bilder      Dokument

Härön Rösseberget 124

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Rösseberget 124
Fastighetsbeteckning: Härön 1:38
Byggnadsår: 1914
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia

1914 byggdes huset
1976-78, förändring av rumsenheter nere, tvättrum nere med dusch sattes in
1982-83 Djupborrad brunn. Ett misslyckat borrhål med saltvatten finns. IVA-filter till avloppet.
1982-83 byggdes huset om, man öppnade upp invändigt mot verandan, verandan mitt på huset fick dörr emot norr i stället för mot öster utvändigt, toalett sattes in i duschrummet, dusch installerades i källaren
1988 skedde ytterligare ombyggnad  med förlängning av huset mot norr, det yttre trapphuset mot norr  revs, taklyft gjordes uppe, vilket gav flera rum på övervåningen. Badrum gjordes på övervåningen
2000 Vedbod på baksidan (nordväst om huset)- totalrenoverades
2003 anslutning till VA-nätet

Kuriosa

Växthus finns väster och norr om huset. I anslutning till sjöboden fanns sk IVA-filter och
3-kammarbrunn som fanns innan VA-anslutningen

Sjöboden Queen används både som aktiv sjöbod , men även som utställningslokal av husmodeller och som "minimuseum" av äldre fiskeredskap. Den har även använts för båttillverkning.

Egen stor sjöbod (litet magasin) där Bertil Kristensson tillverkade båtar. Bl.a. byggdes OriZaba  och en stor motorbåt i mahogny, Queen, som tog flera år att bygga. Sjöboden har fått namnet Queen som efter farfaderns båt, där namnbrädan är bevarad.

Våren 2007 byggde Christer Mattiasson dorisen Lärkan, och då lånade han sjöboden Queen som verkstad. Se http://www.haron.se/html/bilder/bilder2007/070211-dories-bygget/visabilder.html

Folket

Huset byggdes av Albert Kristensson gm Hilda f Berndtsson från Björholmen. De fick sönerna Bertil och Lennart. Sonen Bertil Kristensson gm Maj från Gåsö övertog huset, paret flyttade till Göteborg, men behöll huset som sommarhus. Senare övertog Bertil och Majs söner, Karl och Arne, det och sedan 1982  bor Arne åretrunt i huset med sin familj. De fyra döttrarna har vuxit upp på ön, varav den yngsta är född på Härön.

Dokument
En rad formella dokument om fastigheten finns bevarade