Härön 1:36 Fakta

Bilder

Härön Kleva 180

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Kleva 180
Fastighetsbeteckning: Härön 1:36
Byggnadsår: ?ca 1900?
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia

1960-tal plattat med vita eternitplattor
2000 Tillbyggt med veranda, träklädsel med lock påsatt på långsidan mot vägen
Större ombyggnad gjorts invändigt samma år.

200x Tillbyggnad på baksidan mot berget med balkong , svartmålat
200x Tillbyggnad på norra gaveln, till viss del förskjuten i förhållande till befintlig huskropp
2010-tal liten mur byggd längs tomtgräns mot vägen

Kuriosa

Sjöbod framför huset, med egen brygga, byggd av Harald Henriksson. Vedbod på västsidan om huset, uppe på berget. Tidigare fanns ett dass på baksidan huset.

Folket

Karl byggde huset Anna och Karl Johansson. Anna var född i Norge, kallades för "Norskan", Karl född i Valsäng, var bror till Malvina i Myra (se Härön 1:101, husnummer 60). Paret träffades i Norge, Karl for till USA, men fick komma hem då Anna blivit med barn. Anna reste till Härön och bodde hos svärföräldrarna till man byggt klart huset. Paret gifte sig år 1900.

"Kleven" (Karl Johansson) var känd som en storskrävlare och berättade häftiga historier

Karl och Anna fick barnen Ingrid (g m Evald Johansson), Albin; Ingegerd (gm Tage); Ella (g m Sigge); Henning (g m Gertrud) och Alice. Dottern Alice g m Harald Henriksson, övertog huset. Alice och Harald H byggde 1936 sedan nytt hus; Härön 1:49. Så småningom övertog Leif Henriksson morföräldrarnas hus Härön 1:36.

Leif bodde länge ensam i huset, men var förlovad sedan 1952 med Birgit från Mollösund. Birgit var bunden av ett löfte till modern av att vårda henne och det dröjde långt inpå 1980-talet innan hon flyttade hem till Leif.

När Leif gick bort såldes huset till sommargäster, som genomfört de senaste ombyggnaderna