Härön 1:35 Fakta

Bilder     

Härön Tomta 251

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Gården 101
Fastighetsbeteckning: Härön 1:35
Byggnadsår: Före 1830
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia

Uppgifter saknas

Kuriosa

Huset nämns 1830 i ett brev enl. Olle Piggen

Folket

De som tidigast är kända som bodde i huset var Hilmer & Selma Olsson. Huset  ’var tidigare i Selmas släkt’ Oklart hur.  Selmas mor hette Stina, kallades för ’StinaMora’.  Selma var kokerska; och Selmas syster Elisabeth var strykerska. Hilmer var från Änga och var tidigare gift i Änga. Hilmer var båtbyggare.

Därefter ägdes huset av Claes, som överlämnade huset till dottern Inger Wetterlundh