Härön 1:33 Fakta

Bilder      Dokument

Dorisens upphovsman Martin Johansson

Härön Klämman 280

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Klämman 280
Fastighetsbeteckning: Härön 1:33 med tillhörande sjöbodtomt Härön 1:34
Byggnadsår: 1900
Byggnadstyp: Enkelhus med sjöbod

Husets historia
1900 huset byggt av timmer -trä, 2 rok,  med två skorstensmurar och en kakelugn
1940 Elektricitet indragen och elektrisk värme installerades
1945 Vatten indraget från brunn
1958 Utbyggnad på baksidan ombyggd
2009 revs både huset och vedboden. När det nya byggdes höjdes de kraftigt. Boningshuset fick tillbyggnad ändrad och utökad på baksidan. Muren ner mot vägen renoverades.

Kuriosa

En tidigare sjöbod fanns, som revs i samband med vägbygget. Den sjöboden stod med gaveln mot sjön. Nuvarande ligger med långsidan, parallellt med vägen, mot sjön. Vedbod blev tillbyggd på västsidan om huset. Den byggdes delvis av virke som togs tillvara från den gamla sjöboden.

Folket

Huset byggdes för Martin Johansson och hans hustru Augusta Olsdotter. Deras barn hette Ellen & Osvald. Martin omkom på Nordsjön år 1905 med båten Primrose, det var storm och han fick ett slag av bommen. Barnen dog i slutet av 1916, 13 och 17 år gamla i difteri. Magda i Änga var den som vågade vara och sköta om barnen när de var dåliga. Magda klarade sig och blev inte sjuk själv. Augusta dog 1917 hos sin svåger Petrus i Sumpen strax efter barnen. Det sägs att hon ”dog av sorg”.
Hela familjen, med änkan och barnen,  var borta inom ett halvår.
Martin var morbror till Axel Andreasson. Huset hade stått tomt 2-3 år när Axel Andreasson  köpte det den 27 mars 1918. Hans hustru hette Emerentia Bergström och de fick sönerna Evald, Olof
(gm Noomie fr Öckerö), John (gm Sara – syster till Noomie- fr Öckerö, John drunknade 5/2 1973) och Bengt (gm Ulla, dtr till Inez och Amandus Martinsson). Huset ägdes av Evald från 1974.