Härön 1:32 Fakta

Bilder     Dokument

Härön Rösseberget 126

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Rösseberget 126
Fastighetsbeteckning: Härön 1:32
Byggnadsår: 1911
Byggnadstyp: Dubbelhus med tillhörande vedbod och sjöbod

Husets historia
1960-tal Huset försågs med eternitplattor
1968-69 skedde tillbyggnad och totalrenovering. Huset kläddes med Redwood utvändigt och försågs med blå lackerade tegelpannor.  Indragning av vatten, ny fond mm. Även renovering av sjöbod
1969 korrigering av mark mellan fastigheterna Härön 1;10, 1:32 och 1:38
1990-talet målades huset ljusgrått
2003 anslutning till VA-nät
2010-tal total ombyggnad av huset med nya fönster, ny vitmålad träfasad, nytt kök med ny placering i huset, nytt badrum med modern tvättstuga

? år vedbod ombyggd till ”Lillstuga”

Kuriosa

”Avstyckning av hälften av lägenheten Herrön 1:4 samt lägenheten Herrön no2, Ny beteckning Herrön manhustomt no 47. Antecknat i kronans jordebok 29 juli 1912.” Köpebrevet på tomten är daterat 21 juni 1912. Säljare: Kungl Hvitfeldtska  stipendieinrättningen. Köpeskilling 100kr.

Huset köptes för 68 tkr år 1968

Folket

”Artur i Hjälteby” en av sönerna till första ägaren, drev affär i Hjälteby. Arturs son Donald startade senare Almö Livs i Myggenäs.
Den andre sonen, Osvald, drunknade ombord på Gloria 1936, när båten förliste.

Huset byggdes av Hilmer Hermansson gm Adolfina från Änga .
De fick barnen: Artur gm Ingrid (känd som Artur i Hjälteby, där han drev affär,  vars son Donald senare startade Almö Livs, Myggenäs); Aina gm Gustav Lööf (boende i Gbg); Osvald som drunknade med Gloria februari 1936. Huset såldes sedan vidare till Olle & Margit Lindstedt 1968