Härön 1:30 Fakta

Bilder     

Härön 1:30 Klämma 288

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Klämma 288
Fastighetsbeteckning: Härön 1:30
Byggnadsår: 1908
Byggnadstyp: Enkelhus med vedbod

Husets historia
1908 byggdes huset med enbart brädväggar Storlek: 12 x 4,30 m, 1 rok + kammare
Huset var först rödmålat, sedan vitt, numera gulmålat. 
1920 ca tillbyggnad av veranda
1940 installerades el
1941 plankades brädorna; ”kammern” vinterbonades
1965 vatten drogs in. Ny skorstensmur murades. Samtliga fönster byttes och nya el-ledningar installerades. Ny el-värme installerades, ny köksspis. Telefon installerades,
1982 egen djupborrad brunn
1987 gjordes tillbyggnad i vinkel på framsidan, 5 x 6

Kuriosa

Folket

Huset byggdes åt Anton & Hilma Olsson och övertogs 1965 av  Harry & Siv Johansson