Härön 1:29 Fakta

Bilder

Härön Berget 262

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Berget 262
Fastighetsbeteckning: Härön 1:29
Byggnadsår: 1906
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia
1960-talet mindre ombyggnad, ny veranda, panel invändigt bevarad
1990-tal/ 2000 Större ombyggnad med ny panel utvändigt, nya fönster

Kuriosa
Byggdes av Petter och Andreas från Änga. Ägarna levde länge i USA.

Tidigare benämning : Flantås; senare Skedkolln.

Vedbod finns, tidigare ett litet dass vid södersidan av vedboden.

En gångväg gick tidigare från skolan, via Sumpemyra förbi huset. En grind fanns i det stängsel som sattes upp av Erik Lachonius 1939, längs hela samhället. Erik gjorde i ordning grindhålen, den som ägde tomten fick bekosta och göra i ordning själva grinden.

Folket

Huset byggdes åt(Olle) Edvard Andersson fr Änga gm Kristina Olivia (som var dtr till Johannes och Johanna i Hisingsviken). De fick barnen Alice gm John Pettersson (som var chef för Amerikalinjen New York) och  Olof (gm med norska, arbetade som sjökapten på McGormaks rederi). Senare övertogs huset av  Bengt & Ingrid Pettersson innan det såldes vidare till nuvarande ägare