Härön 1:28 Fakta

Bilder     

Härön Hunneviken 160

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunneviken 160
Fastighetsbeteckning: Härön 1:28
Byggnadsår: 1911
Byggnadstyp: Dubbelhus, vedbod finns, timmerhus

Husets historia
1911 Markköp av Kungl och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen, 275 kvm
1968 gåva på ytterligare 73 kvm mark
? år modernisering och inbyggning av trapphus
1982 borrning av brunn, indragning av vatten, septitank mm
1982-83 Taklyft med stort vardagsrum uppe, sovrum inreddes på södergaveln. Badrum och modernisering av köket.
1991 – 1996 Huset uthyrt
1996 utbyggnad av veranda, bärande vägg mellan sovrum och vardagsrum togs bort, taklyftet blev till stor frontespies mot sundet, köket förändrades ytterligare. Fönster byttes.
2003 anslutet till VA-anläggningen

Kuriosa
Ursprunglig tomt var på 275 kvm. 73 m2 mark lämnades som gåva från Sally & Erik Lachonius från fastigheten Härön 1:4 1968

Telefon fanns i verandan, som allmän  "telefonkiosk" för alla öbor, fram till början av 1960-talet.
När Blenda Andersson lade ner sin affär 1944, bedrevs affär i huset, fram till 1949.

Folket

Huset byggdes åt  Anders Karlsson d ä (gm Bernhardina f Bergström). De fick barnen Karin (gm Gunnar Karlsson) och sonen Bengt som dog ung i lungsot. Dottern Karin drev senare affär i huset 19944-49. Karin och Gunnar fick barnen Berit (som dog ung i cancer) och sonen Anders (d y) vilken övertog huset och bodde åretrunt i det från 1982 med sin familj till 1991.

Huset såldes sedan vidare till Annika Allards barn: Astrid, Alice & Mattias (familjen var bosatt i Frankrike och Annika härstammar från Sumpen) Annika hyrde ut huset i fem år, 1991-96,  till sin bror Jörgen Hansson och hans familj;  Ylva och barnen Jon Peter, Mica, Minna, Göran (född på Härön 1994). Jörgens familj flyttade sedan över till Kyrkesund. Allards ägde huset 1991-1999 då huset såldes till nuvarande ägare.