Härön 1:24 Fakta

Bilder

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Jyddewarn 194
Fastighetsbeteckning: Härön 1:24
Byggnadsår: 1911
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia
1911 nybyggnad
1930-talet installerades kokspanna
1941 Installerades el i huset, samtidigt som verandan byggdes om. Ny trappa sattes in till övervåningen. Kök inreddes på övervåningen
1940-talet i slutet, sprängdes det en brunn till huset, vatten drogs in
1964 installerades första elspisen
1968 installerades oljepanna
1973 ny fasad med plastbeklädnad
1976 renovering av kök
1994 renovering med nytt   badrum, kök, balkong mm

Kuriosa
Byggmästare till huset var ”Edvard Larsa” (far till Abel i Sumpen) som var mycket duktig och ”väl hållen” för sin kunskap och noggrannhet

Förste ägaren hade ett eget ”aggregat” uppe i berget, innan elen var indragen i huset. En olycka skedde med aggregatet och ett finger knipsades av.

Tidigare delades ägandet av sjöboden med grannfastigheten. I samband med bildandet av FHSF övertogs ägandet helt av Härön 1:24, ligger på FHSFs mark S:1. Sjöboden som är gulmålad är belägen söder om Röda Magasinet- har genomgång via sjöboden ut till den egna bryggan.

Vedbod fanns som byggts om till gäststuga.

Folket

Byggdes åt Martin & Albertina (f Bergström) Niklasson. Martin gick under smeknamnet "Klausson" . Huset övertogs senare av dödsboet med syskonen Georg och Magnhild. Magnhild (gm Alf Strandberg) bodde på första våningen, medan ”Klausson” bodde ’uppepå’ och brodern Georg flyttade. Magnhild och Alf fick sönerna Åke och Arne. Huset såldes i samband med att paret på äldre dagar flyttade in till Skärhamn. Magnhild har uppnått 100 år.