Härön 1:21 Fakta

Bilder    

Härön Kampallen 211

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Kampallen 211
Fastighetsbeteckning: Härön 1:21 samt sjöbod Härön 1:22 fram till 2005
Byggnadsår: ca 1850
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
1850 ca byggdes första huset med gaveln mot sundet och nära färskvattensbrunnen.
1800-talets slut byggdes huset om, eventuellt var det då det kom att få nuvarande placering
          med långsidan av huset mot sundet.
1906 visar vykort, föreställande Kampallen, på husets placering längs sundet
1940-tal förlängdes och förhöjdes huset
1960-tal Eternitplattor monterades, vatten drogs in. Oljepanna installeras.
         Dass i sjöboden. Vedkamin i köket
2003 Anslutning till VA-anläggning, wc sattes in i det fd tvättrummet vid köket
2005 ändrades huset för att kunna försäljas vidare. Kläddes med träfasad. Bryggan fick ny ytbeläggning, utan att underredet renoverades.
200x såldes huset igen och ny renovering startade
200x ny försäljning. Ny brygga med ny placering byggdes. Huset renoverades åter
2016 påbörjas stor renovering i samband med nytt ägarbyte.

Kuriosa
När huset såldes 2005, såldes sjöboden separat, vilket innebär att fastigheten numera saknar tillgång till sjöbod.

Folket

Sven (1823-1886) som lät bygga huset ihop med sin fru Johanna Christina ( f? – 1878)  före 1852, var son till Olle Svensa (den äldre) Sven och hans fru fick sex barn, varav sonen Olof Bernhard blev kallad Olle Svensa ( den yngre) efter farfar. Olle Svensa bodde kvar i huset med sin familj fram till sin död 1932 i ett åskväder på Krossefjorden då han drunknade.

Hildegard ärvde huset som ung flicka, som tack för att hon vårdat ”Olle Svensas” änka
Huset stod tomt ett tag, hyrdes ut en rad år, innan Hildegard var så stor att hon och Erik flyttade in, när de gifte sig. Hildegard och Erik fick tvillingarna Ethel & Anna samt Agneta

När huset såldes efter Hildegards död blev det sommarhus och flera ägarbyten har skett