Härön 1:13 Thomas Johansson Berättar

Tillbaka till Dokument

Före 1852 gifte sig Sven Olsson med Johanna Christina Berndtsdotter och byggde troligen ett hus som låg på ungefär  samma plats som Härön 1:21 ligger idag. De kan eventuellt först ha flyttat till Härön 1:66. Det första huset som låg på platsen där idag Härön 1:21 ligger och i vilket Hildegard och Erik Karlsson nu bor, låg med gaveln mot sundet och längre in och närmare den på Kampallen gemensamma grävda färskvattensbrunnen som finns kvar än idag. Detta hus byggdes om i slutet på 1800-talet.

 

Sven och Johanna Christina fick sex barn däribland sönerna Olof Bernhard 1850, August 1855 och Carl-Martin 1863. Carl-Martin kom 1895 att bygga vårt hus alltså Härön 1:13. Olof Bernhard, även han kallad Olle-Svensa efter sin farfar, bodde kvar i Härön 1:21 med sin familj. Han drunknade tragiskt under en åskby på Krossefjorden vid midsommartid 1932. August bodde i Härön 1:66 och kallades för August på Kampalln. Sven Olsson avled någon gång efter 1886 och hans hustru Johanna Christina år 1878.