Härön 1:113 Fakta

Bilder     Dokument

Härön Tryckhålet 197 ”Röda Magasinet”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Tryckhålet 197
Fastighetsbeteckning: Härön 1:113
Byggnadsår: 1847
Byggnadstyp: Magasin

Husets historia
1847 byggdes Magasinet som havremagasin, inför utskeppning till England

1847-1855 användes Magasinet som förråd av varor som användes för proviantering på skeppen som seglade iväg med havren till England

1902  startades formellt affär i Magasinet som ”lanthandel”

1902-1988 bedrevs affären året runt, först med traditionell betjäning och på senare år med självbetjäning. Successivt ändrades inredningen under dessa år. Foto finns från 1938 då en ändring skett

1988- 1995 Bedrevs sommaraffär i Magasinet.

1990 byggdes en lägenhet på andra våningen, som familjen som drev affären bodde i

1995-2002 stod huset tomt utan verksamhet och började förfalla

2002 påbörjades en stor renovering av huset. Hela huset revs ut till ett tomt skal. Taket byttes ut och fick nytt tegel, golvet sänktes för att den nya restaurangverksamheten skulle uppfylla myndigheternas krav på takhöjd. Gamla affärsdelen blev nu kök i restaurangen. Entré skapades mitt på långväggen mot väster i bottenvåningen. Ny träpanel sattes upp. Ny entré från andra våningen byggdes med en ”bro” över till berget österut mot vägen. Fyra takkupor byggdes på ”tredje vind” eller tredje våningen, med tanke på framtida möjlighet till rum och övernattning

2003 invigdes verksamheten i den nya restaurangen och huset var ”räddat” från att helt förfalla/rasa ihop

Kuriosa
År 1843 (1845?) blev det tillåtet i Sverige att bedriva handel utanför städerna. En rad handelshus startades då upp runtom i landet.

Röda Magasinet uppfördes i syfte att lagra havre som skulle fraktas över till London. Havren köptes upp främst från bönderna på Orust och skeppades via Mollösund till Härön. Havren såldes för att ge mat åt hästarna som drog droskorna i London. Viss del av säden maldes till mjöl i den kvarn som fanns uppe på Kvarnberget, strax öster om Jyddewarn. Kvarnen monterades ner och kvarnstenarna fördes från ön. En gammal kvarnsten finns kvar i trädgården i fastigheten Härön 1:58.

Har använts som affär- startades av Alexis Lachonius och var året-runt-affär som  senare drevs av sonen Erik Lachonius fram till 1978, arrenderades  därefter av Ulla Axelsson 1978-1988; sommaraffär familjen Larsson 1988, Ronald Eskilsson 1989; Göran & Lisbeth Wikmyr (med sönerna Kalle och Anders) 1990-1994

Långaberedning startade 1935 av Erik Lachonius och bedrevs ändra fram på 1960-talet. Man arbetade vid Badhuset , torkade långan ute på bockställningar på södra delen av Staffansholmen och sedan lagrades den torkade långan uppe på den sk ”tredje vinden” tills det blev dags att sälja långan som lutfisk inför julen.

Oljetank hörde tidigare till fastigheten, som avstyckats och sålts till Dyröns Oljor AB. Pumphus vid affären övergått till H1:113.

Källarvind som var delad i två delar med 2 dörrar - den ena användes som potatiskällare; den andra som förvaring av smör, ost, mjölk och andra kylvaror. Källarvinden tillhör nu 1:56, den revs 2001 för att återuppbyggas med bibehållande av snarlik exteriör 2002, som gäststuga.

”Svinhusa” - Gula uthuset – innehöll bla dass med 4-håls sittbänk. Innehöll även tvättstuga och förråd.

Fastigheten var tidigare en del av Härön 1:56 och avstyckades i samband med försäljning

Folket

Första ägare: Torbernt & Anna Kristina Olsson (1847-1902)
Andra ägare: Alexis & Amalia Lachonius (1902-1935)
Tredje ägare: Erik & Sally Lachonius (1935-1994)
Fjärde ägare: Anita Deovic och Gunilla Thiel (1994-1999)
Femte ägare: Peder Grimstad , Norge
Sjätte ägare: Lars & Torild Säfvströmer