Härön 1:112 Fakta

Bilder    

Härön Tryckhålet 193 Badhuset

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Tryckhålet 193
Fastighetsbeteckning: Härön 1:112
Byggnadsår: 1860 resp sent 1990-tal början av 200-talet
Byggnadstyp: Magasin

Husets historia
1860 byggdes badhuset med syfte att låta badgäster komma till Herrön och bada varmbad i träbadkar. På baksidan fanns en utbyggnad med eldstad för att kunna värma upp vattnet, som sedan fördes i urholkade trästammar in i huset för att fylla träbadkaren.

Huset avstyckades fr Härön 1:56 i samband med försäljning 1996 och blev en egen fastighet

Huset revs i slutet av 1990-talet och ersattes av ett nytt i samma stil exteriört, dock med andra proportioner på fönster. Farstu med ingång från trädgården, samt ny entré mitt på långsidan mot sundet byggdes. Huset är numera indelat i två likadana spegelvända lägenheter.

Kuriosa

Nedanstående är utdrag ur Johanna Lundqvists uppsats från 2001, där texten handlar om själva badhuset
Bakgrundsbeskrivning:

 

Beskrivning av Badhuset när uppsatsen skrevs 2001:

Information från Erik Lachonius på Berättarträff 1980-tal:

Gästerna kom åkandes till Herrön med ångbåten för att bada. Gästerna bodde i Stora huset (Härön 1:56)  eller i Trädgårdsbyggningen (Härön 1:60). Man badade salta bad i träbadkaren. Man vistades även i Engelska trädgården, vars jord kommit till Herrön som barlast från England, på kuttrarna som gick på London med havre från Röda Magasinet (Härön 1:113). Anna Kristina och Torbernt hade fem kuttrar som fraktbåtar: Lina, Prins Karl hette två av dem.

 En del av gästerna kom från Stockholm och en av gästerna var farbror till Ivar Krüger, som var spiritist, och han fick tallrikarna att dansa på bordet, enl sägen. Badverksamheten höll på fram till 1890-talet.

Alexis Lachonius hade varit i Falkenberg och arbetat och kom hem därifrån för att hjälpa Anna Kristina runt 1890. Man startade nu sillsalteri  i badhuset. Ett rum i NV hörnet av badhuset sparades dock som bad och där blev även tvättstuga. Vatten kom via en ränna från brunnen i trädgården.

Sillsaltningen höll på fram till 1918 och drevs även åren 1941-42 (då av Erik Lachonius)

1935 startade Erik Lachonius långaberedning i Badhuset. Kvinnor från Skärhamn kom och lärde upp Herrö-borna i hantverket med att spila långorna. Kvinnorna arbetade inomhus, medan männen stod ute och kapade huvudena och fläkte långan. Ett antal fotografier finns från långaberedningen, en del är tagna av Alexis Lachonius ca 1935, andra av Erik Bratt ca 1955. Långaberedningen höll på fram till början/ mitten av 1960-talet.

Se även husdokument från Härön 1:56, Härön 1:60 och Härön 1:113

Folket

Första ägare: Torbernt & Anna-Kristina Olsson
Andra ägare: Alexis & Alma Lachonius 1902
Tredje ägare: Erik & Sally Lachonius 1935
Fjärde ägare: Dödsbo Lachonius 1992
Femte ägare: Christer Adolfsson 1996
Sjätte ägare: fr 20xx ->