Härön 1:111 Fakta

Bilder    

Härön Klämman 292

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Klämman 292
Fastighetsbeteckning: Härön 1:111
Byggnadsår: 1992
Byggnadstyp: Sommarstuga, Animonhus

Husets historia

 

1998 byggdes lillstugan

Kuriosa

 

Folket

Första ägare: Gunilla Berner
Andre ägare: Ulf & Marie Ryder
Tredje: fr 2014? ->