Härön 1:11 Fakta

Bilder     Dokument

Härön 1:11

Faktaruta

Belägenhetsadress:                 Härön Kampallen 212
Fastighetsbeteckning:             Härön 1:11
                                                  Härön 1:12 sjöbod
                                                  Härön 1:22 sjöbod
Byggnadsår: ca 1829? 1870?, nybygge 2002
Byggnadstyp: Enkelhus resp modernt dubbelhus

Husets historia
1805 finns ett hus beskrivet på platsen
1829 finns uppgifter om personer boende i huset
1870 finns andra uppgifter om nytt hus på samma plats ( Härön 1:11) 

1926-1949 Under åren stod huset tomt,1999 ägarbyte efter mer än 50 år
2000 revs huset
2002  stod ett nytt modernt dubbelhus klart
2005 inköptes även Härön 1: 22 som sjöbod nr 2 till fastigheten

Kuriosa
Oklart med detaljer om det ursprungliga huset. Varierande uppgifter finns. Något oklart om huset som fanns 1805 och där Elias föddes 1829, är samma byggnad som det som beskrivs 1870. Troligen revs det gamla och ersattes med nytt 1870.

När ägarinnan avled testamenterades det till en son som levde i USA och inte kom tillbaks till Herrön för att använda huset, vilket innebar att huset stod tomt i många år.

På 1900-talet senare del användes det sommarhus i ca 50 år av prästfamilj från Göteborg. Ytterst små förändringar gjordes interiört. Huset hade extremt låg takhöjd, endast ca 1.70 i köket i mitten av huset. Exteriört ej ändrats.

Huset revs år 2000 efter att nuvarande ägare sökt bygglov för ombyggnad. Nekats av grannarna, vilket gjorde att han ansökt om rivningslov + bygglov för ersättningshus istället.

Nya huset påbörjats år 2001 efter en hetsig strid i olika instanser mellan grannarna. Nya huset uppbyggt i stil med ett dubbelhus.

Vid nästa ägarbyte utökades fastigheten med ytterligare en sjöbod. Båda sjöbodarna har sedan byggts om kraftigt.

Folket
I dokument som Tomas Johansson skrivit beskrivs noggrant olika personer som bott och levt i huset.

I artikeln finns förteckning över invånarna i huset