Härön 1:109 Fakta

Bilder    

Härön Hunneviken 150

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunneviken 150
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 109
Byggnadsår: 1992
Byggnadstyp: Modernt bohuslänskt dubbelhus

Husets historia
Materialet till huset fraktades hit med helikopter.
Huset har två olika avloppstankar, med utflöde åt olika håll

Lillstuga på tomten byggd samtidigt. Sjöbod saknas.

2015 byttes fönster

Kuriosa

Folket

Första ägare: Christer & Annika Adolfsson
Andra ägare: Tommy & Marianne Adolfsson - > 2017
Tredje ägare: 2017->