Härön 1:108 Fakta

Bilder     Dokument

Härön 1:108

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Gården 101
Fastighetsbeteckning: Härön 1:108
Byggnadsår: ?
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia

Det är oklart när befintligt hus byggdes, troligen i slutet av 1800-talet. Tidigare byggnader finns på kartor från 1699 och framåt.

Det befintliga huset har under 2000-talet byggts om med större veranda, tillbyggnad bakpå huset. Ladugården totalrenoverad  och rum inretts i den.

Kuriosa med berättelser om platsen

Gården är den plats där första bebyggelsen på Härön kunnat påvisas enligt gamla skattelängder. Redan 1582 finns en namngiven person, Oluf, bosatt här. I skattelängd från 1610 finns tre personer nämnda från varsitt hushåll; Simen Gregersen, Lille Simen och Niels.

På en karta från 1699 syns tydligt hur Gården brukats och där åkrarna tydligt markerats. Åkrarna hade olika namn: Långjorden är ett exempel. Det ursprungliga huset stod tidigare där jordkällaren nu finns, åtminstone fram till efter 1843 då det enl lantmäterikarta låg kvar vid jordkällaren.
Ett torp fanns norrut på Härön som benämns "Lingårdsäng".

Ett dokument från 1882 med beslut av Kung Majt kung Oscar, finns bevarat, där det slås fast att Gården tillhör ”enkan” efter Torbernt Olsson, Anna Christina. En tvist om ägandeförhållandet hade pågått sedan 1847.

Emanuel bodde i huset, som var far till Simon på Rösseberget. Simons mor hette Anna, och var (og) systerdotter till Emanuel. Anna bar ut posten - var syster till Elias i Sumpen. Anna kallades för "Stor-Anna".

Patrik & Matilda Rutgersson blev sedan arrendatorer. 1905 flyttade Arrendatorn Patrik Rutgersson f.1880 in Med sin fru Mathilda f.1881 in på Gården och hade kvar arrendet fram till 1952. Patrik kom från Stensbo, Stenkyrka och Matilda fr Kåtorp. De fick fyra barn: Hildur,  Alrik, Alfhild och Fritz.

Ett arrendekontrakt finns bevarat som är undertecknat av Patrik Rutgersson. Det har fyllts på med namnteckningar under åren 1921 fram till 1939. Även en köpehandling där ”lefvande och döda inventarier” köps av Patrik 1922 finns bevarad. De kreatur han köper är en häst, ½ föl,  en tjur och fem kor som köps ihop med diverse jordbruksredskap och andra inventarier.

”Patrik på Går’n” odlade grönsaker, främst morötter och kålrötter, samt potatis, vilket livnärde hans familj med fyra barn.

Jorden på Gården har brukats i århundraden fram till 1952, då ”Patrik på Går’n”  valde att inte förnya arrendekontraktet. När Patrik var 70 år gammal vågade han inte skriva på nytt arrendekontrakt, då han nått så hög ålder. Istället flyttade Patrik till Långekärr.  Patrik fick ett långt liv och vid 95 års ålder sa han: "Jag kunde allt ha skrivit på för 20 år till åtminstone!"

1977 arrenderade en ung familj  huset och hade förhoppningar på att kunna återerövra jorden och bruka den. Efter ett par år gav man upp och flyttade in till Skärhamn.

Markerna ingår numera i Häröns naturreservat och hålls öppna genom att ungdjur betar. Djuren  transporteras ut till Gården på våren och hem på senhösten med bilfärja.

Enligt sägnen om häxan Malin var det på Gården som Malin levde, troligen ca 1600-1669. Hon finns omnämnd i skattelängder som hustru till Madts och de hade sonen Per Madtson. Malin anklagades för häxeri. Hon påstods ha rivit upp storm så att en båt från Mollösund gick under. Malin dog 1669 på Marstrands fästning under "pinliga förhör". Malin har fått ge namn åt en myr och en kulle på Härön: "Mâlsekolln" ( Malins kulle) och "Mâlsemyra" ( Malins myr) .