Härön 1:107 Fakta

Bilder    Dokument

Härön Tryckhålet 190

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Tryckhålet 190
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 107
Byggnadsår: 1905
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia
1963 Huset belades med eternitplattor. Ny skorstensstock och nya fönster. Verandan revs.
1972 Ny bod
1972-76 Inredning av vinden
1975 Ny köksfarstu och tvättrum
1978 Borrad brunn
1985 Ny veranda som byggdes av Erik & Ragnar i Änga
1993 Tillbyggnad av tvättrum, dusch, WC och sluten tank
2000 Nytt tak och nytt tegel.

Vedbod söder om huset

Kuriosa
Det fanns ett hus tidigare. Det gamla huset stod tvärs det nya

Folket

Första ägare: Karl Johansson

Andre ägare: Bernhard Johansson (bror till Karl) och hans hustru Matilda. Deras barn: sonen Bertil och hans syster Ellen (gift i Mollösund, fick 2 barn- Olle och Reinhard)

Tredje ägare: Bertil Johansson (gm Hjördis fr Norge)

Fjärde ägare: Gustaf & Marianne Liljeqvist 1971-1999

Nuvarande ägare: Jonas Liljeqvist, Svante Liljeqvist & Sara Engström

Karl och Bernhards föräldrar hette Inger Helena & Johan, som var mjölnare och kom från Stala.

När Liljeqvist köpte huset kostade det 48.000 kr (annan uppgift 58.000kr ?)