Härön 1:106 Fakta

Bilder    

Härön Dalen 222

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Dalen 222
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 106
Byggnadsår: ca 1960-65
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia
Uppgifter saknas

2013 bygges nytt uthus

Kuriosa
Första ägaren arbetade som operasångerska. Hon hördes ofta sjunga och det hördes vackert och fint över nejden

Folket

Första ägare Helena Döse