Härön 1:105 Fakta

Bilder    

Härön Klämman 284

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Klämman 248
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 105
Byggnadsår: troligen runt 1960
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia
Uppgifter saknas

Hade eternitplattor

Huset renoverades av nya ägare på 2010-talet, fick nya fönster, ny träklädsel

Uthus/ gäststuga finns

Kuriosa
Foton tagits i samband med visning av huset inför försäljning 2007 med bla interiörer

Folket
Första ägare Gertrud och Arne Olsson
Andra ägare Lage och Ann-Britt Reftel
Tredje ägare: ? 2007

Nuvarande ägare köpte huset 2012 ?