Härön 1:103 Fakta

Bilder    

Härön Hunnepallen 174

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunnepallen 174
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 103
Byggnadsår: 1890
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
Uppgifter saknas i stort sett

I slutet på 1970-talet reparerades huset
2015 renoverades huset, fick ny klädsel, nya fönster, förlängdes, andra våningen höjdes, balkong gjordes, nytt tak, nytt tegel; gamla ytterväggen bevarades invändigt för att markera tillbyggnaden
2017 murades ny skorsten

Huset har tillhörande vedbod och brygga

Kuriosa
På 1980-talet önskade dåvarande ägare att få höja taklivet på ovanvåningen så att man skulle få ståhöjd däruppe, detta tillstyrktes ej av byggnadsnämnden eftersom grannen vägrade skriva på papperen.

I samband med renovering, höjning av taklivet och förlängning av huset på 2010-talet var det inte någon protest från samma granne

Folket

Första ägare: Mattias (*1845) och Beata Berndtsson som lät bygga huset
Barn: Kristin Möller mfl

Allan Möller, son till Kristin och Axel Möller (Se Härön 1:90) bodde här med sin familj; fru Elsy och barnen Karl-Olof, Kristina, Eva, Gunilla

Tredje ägare: Såldes till Ragnar & Gunvor (Gunne) Gustavsson ca 1975.