Härön 1:102 Fakta

Bilder    

Härön Myra 243

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Myra 243
Fastighetsbeteckning: Härön 1:102
Byggnadsår: början av 1900-talet?
Byggnadstyp: Dubbelhus med inbyggd veranda

Husets historia
Uppgifter saknas om den tidiga delen av husets historia
I början av 1980-talet renoverades huset då man byggde en större ”farstu” som en ”låda” mot sundet.
På 1990-talet förlängdes huset sedan av dåvarande ägare och att man gjorde ett taklyft med balkong mot söder. Entrén förändrades och ett stort allrum skapades på ovanvåningen

Kuriosa

När Einar skickade in ansökan om bygglov till fastigheten står det ” härmed ansöker jag om bygglov till det hus jag byggde för två år sedan”

 

Folket

Första ägare:?Karin & Einar Andersson
Andra ägare: Willard & Miriam Andersson
Tredje ägare: Ingrid & Christer Hjort