Härön 1:101 Fakta

Bilder    Dokument

Dorisbyggaren "Axel i Myra"

Härön Myra 244

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Myra 244
Fastighetsbeteckning: Härön 1:101
Byggnadsår: Ca 1880
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
Timret köptes från Orust och fraktades i omgångar till Herrön med jolle. Johan kände en snickare från Brevik som satte upp huset, resten gjorde Johan och Inger Kristina  själva

Tillbyggt i vinkel och taket lyft och takkupa gjorts västeröver av nuvarande ägare. Ny panel. Ny trappa invändigt. Inrett badrum.

Vedboden ombyggd till gäststuga

Kuriosa
Under tiden man byggde huset bodde Johan och Inger Kristina hos Andreas (Härön 1: 99) med sina tre pojkar. Malvina föddes senare i (det nybyggda) huset, som den enda dottern.

En tidigare ägare (?)  kallades för "Maen" - efter att han kom från "Maa" uppe vid Böö, Klövedal. Hans namn är dock okänt.

Malvina har berättat om när huset var 100 år, för Olle Olsson

Dokument i form av lagfart från 1896, fullmakt från 1924 och överlåtelse till Malvina 1928 finns bevarat

Folket

Första ägare: Johan Andersson  och Inger Kristina Helgesdotter som fick barnen: Karl Julius; August; Hilmer Albin och Malvina
Andra ägare :  Malvina Hermansson
Tredje ägare: Marita Andrén  - Malvina  ”skrev över” huset till barnbarnet